> Mijn kat - Ziekten > Besmettelijke ziekten

Besmettelijke ziekten

Niesziekte

 

Wat voor ziekte is het? Hoe kan uw kat het krijgen?

Niesziekte is een erg besmettelijke ziekte die op griep lijkt en de slijmvliezen aanvalt. Ze wordt veroorzaakt door meerdere bacteriën en virussen zoals het herpesvirus, het calicivirus en chlamydia.

 

Alle katten kunnen deze virussen oplopen, maar kittens en de dieren in een asiel of in een gemeenschap lopen een hoger risico op de ziekte.

 

De virussen die niesziekte veroorzaken, worden overgedragen door direct contact, via speeksel of oogafscheiding van besmette katten, of druppeltjes die bij niezen in de lucht verspreid worden

Opgelet! Ook wij kunnen de microben in de omgeving verspreiden (via kleding, schoenzolen of zelfs voorwerpen).

Wat zijn de symptomen?

Afhankelijk van de virussen die voor de ziekte verantwoordelijk zijn en de leeftijd van het dier, kunnen besmette dieren verschillende symptomen vertonen. Voor jonge en dus kwetsbare katten heeft de ziekte veel ernstigere gevolgen dan voor volwassen katten.

  • In het algemeen lijken de symptomen op die van verkoudheid: hoest, maar ook niesbuien en neusafscheidingen
  • Soms kunnen zich andere problemen voordoen, zoals een oogontsteking, blaasjes in de mond of op de tong (vooral veroorzaakt door het calicivirus), wondjes op de poten en/of hinken.
  • In uitzonderlijke gevallen kan de kat koorts of een longontsteking krijgen. 

 

Als het chlamydiavirus aanwezig is, ontwikkelt de kat bijna altijd een ernstige bindvliesontsteking en verschijnt het derde ooglid, zoals hieronder afgebeeld.

 

In zeldzame gevallen kan het chlamydiavirus ook op de mens overgedragen worden en bij ons een goedaardige bindvliesontsteking veroorzaken.

Hoe de ziekte behandelen?

Als u denkt dat uw kat de ziekte heeft opgelopen, raadpleeg dan onmiddellijk uw dierenarts zodat hij een algemeen onderzoek kan uitvoeren. Als het nodig is om de diagnose te bevestigen, zal hij afscheidingen van ogen en mond in een laboratorium laten testen.

 

Als de aandoening vastgesteld is, krijgt uw kat aangepaste zorgen om de symptomen te bestrijden. Er bestaat vandaag immers nog geen enkel geneesmiddel waarmee niesziektevirussen rechtstreeks bestreden kunnen worden. Afhankelijk van de ernst van de ziekte kan het ook nodig zijn om de kat te hospitaliseren

 

Als er bovendien ook chlamydia aanwezig is, dan moet de kat – en alle soortgenoten in de buurt – een lange behandeling met antibiotica ondergaan.

Wist u dat? Een van de virussen die verantwoordelijk zijn voor de ziekte, het calicivirus, kan lang overleven en dus diverse voorwerpen besmetten. Bovendien blijven de katten die dit soort ziekte overleven drager van de betreffende virussen en blijven ze deze dus verspreiden (ongeveer 60 dagen voor chlamydia, maanden en zelfs jaren voor het calicivirus en levenslang voor het herpesvirus).

Hoe de ziekte vermijden?

Vaccinatie is de doeltreffendste manier om uw dier tegen niesziekte te beschermen! 

 

Het vaccin tegen de niesziekte is verplicht in Vlaanderen en vormt een onderdeel van de basisvaccinatie voor katten. Het beschermt uw dier tegen het calicivirus en het herpesvirus. Om de immuniteit te handhaven, moet het vaccin elk jaar opnieuw toegediend worden aan katten met een hoog risico (katten die regelmatig naar buiten gaan bijvoorbeeld), en elke drie jaar aan binnenhuiskatten.

 

Als uw kat regelmatig contact heeft met soortgenoten of een verblijf in een kattenhotel voor de boeg heeft, dan wordt ook aangeraden om te vaccineren tegen chlamydia, wat in het gecombineerde vaccin opgenomen kan worden.

Voorkomen is beter dan genezen! Bij jonge katten loopt niesziekte in 50% van de gevallen slecht af.

Kattenziekte of feliene panleukopenie
Wat voor ziekte is het? Hoe kan uw kat het krijgen?

Kattenziekte of feliene panleukopenie is een ernstige en erg besmettelijke ziekte die door het bijzonder gevaarlijke parvovirus veroorzaakt wordt.

 

De ziekte verspreidt zich heel snel in de omgeving, in hoofdzaak via de uitwerpselen van besmette katten. Uw huisdier kan het parvovirus echter ook oplopen via rechtstreeks contact met een kat die drager is van het virus, of ze nu ziek of herstellend is, net als via besmette voorwerpen (kleding, schoenzolen, vloer). 

 

Het parvovirus is bijzonder hardnekkig en weerstaat gemakkelijk aan ontsmettingsmiddelen. In de omgeving kan het zelfs tot een jaar lang overleven.

Wist u dat...? Het kattenziektevirus is voor 98% identiek aan het virus dat bij honden parvovirose veroorzaakt. Hoewel de symptomen gelijkaardig zijn, wordt de ziekte niet van hond naar kat of omgekeerd overgedragen. Leer hier meer over het parvovirus bij honden.

Wat zijn de symptomen?

De eerste symptomen van de ziekte verschijnen enkele dagen na de besmetting. U merkt eerst en vooral een verlies van eetlust en eventueel hoge koorts op bij uw huisdier.

 

Vervolgens, ongeveer tien dagen na de besmetting, valt het virus het maagdarmstelsel van het dier aan, wat ernstige symptomen teweegbrengt zoals misselijkheid en braken, maar ook ernstige diarree die bloed kan bevatten. Dit lijdt tot ernstige dehydratatie

 

Bovendien brengt het virus ernstige schade toe aan de immuniteit van de kat, zodat hij gevoeliger wordt voor andere ziekteverwekkers. 

 

Wanneer een zwangere kat besmet is, verspreidt het virus zich naar de kittens, wat kan leiden tot een miskraam of hersenletsels bij de pasgeboren kleintjes. 

 

Bij heel jonge kittens kunnen ook de zogenaamde kleine hersenen (een deel van de hersenen) aangetast worden, wat leidt tot coördinatieproblemen en spiertrillingen. 

Hoe de ziekte behandelen?

Als u denkt dat uw kat de ziekte heeft opgelopen, raadpleeg dan onmiddellijk uw dierenarts en neem indien mogelijk een staal van zijn uitwerpselen mee. De dierenarts zal dan enkele onderzoeken uitvoeren om te bepalen of uw dier aan het kattenziektevirus lijdt. 

 

In geval van besmetting wordt uw kat onmiddellijk gehospitaliseerd en krijgt hij een behandeling die het virus moet helpen bestrijden (infuus voor hydratatie, antibiotica). Op dit ogenblik is er geen enkel geneesmiddel dat het parvovirus rechtstreeks kan doden.

 

Zelfs bij een vroege detectie en behandeling is de ziekte vaak dodelijk voor onze dieren. Gelukkig bestaan er vaccins om katten preventief tegen het kattenziektevirus te beschermen. Vraag advies aan uw dierenarts!

Hoe de ziekte vermijden?

Volledige genezing is niet mogelijk: preventie is dus eens zo belangrijk. Dankzij een vaccinatie tegen het kattenziektevirus, die verplicht is in Vlaanderen en elke drie jaar herhaald moet worden, is uw kat permanent tegen het virus beschermd.

Bescherm uw huisdieren! Het sterftecijfer kan tot 80% bedragen bij kittens en 20 tot 40% bij volwassen katten.

Leukose
Wat voor ziekte is het? Hoe kan uw kat het krijgen?

Leukose is een ernstige ziekte die de immuniteit aantast en te wijten is aan een infectie door het feliene leukemievirus (FeLV). 

 

Leukose is erg besmettelijk en treft katten die vaak contact hebben met hun soortgenoten, bijvoorbeeld wanneer ze naar buiten gaan. 

 

Ze wordt overgedragen door direct contact met een besmette kat:

  • via een beet of een schram;
  • via geslachtsverkeer;
  • via contact met bloed of speeksel;
  • via overdracht van de moeder naar de foetus.

Wist u dat...? Leukose treft tussen 2 en 10% van alle katten.

Wat zijn de symptomen?

De symptomen van leukose zijn niet altijd duidelijk en kunnen variëren in ernst. In het algemeen is de incubatiefase (de termijn tussen de besmetting en het verschijnen van de eerste ziektesymptomen) erg lang en kan het jaren duren voor de ziekte zich manifesteert. 

 

In een eerste fase vertonen besmette katten een of meerdere weinig zichtbare en voorbijgaande symptomen, zoals koorts of gezwollen lymfeklieren.

 

De ziekte kan vervolgens jarenlang onopgemerkt blijven want ze evolueert erg traag en vaak zonder heel duidelijke symptomen. 

 

Wanneer het FeLV-virus zich uiteindelijk verder ontwikkelt, leidt het tot een immunodeficiëntie. Dat betekent dat het afweersysteem inefficiënt wordt en niet langer kan strijden tegen ziekteverwekkers, zodat de kat kwetsbaar wordt voor andere ziekten. In deze fase merken we soms bloedarmoede (een abnormale daling van de hemoglobineconcentratie in het bloed) en leukopenie (daling van het aantal witte bloedlichaampjes) op, die de kat nog meer verzwakken. 

 

Leukose kan ook een chronisch nierfalen veroorzaken en de ontwikkeling van kankergezwellen zoals leukemie bevorderen.

Hoe de ziekte behandelen?

Als u twijfelt of uw dier aan de ziekte lijdt, raadpleeg dan zo snel mogelijk uw dierenarts, die eventueel bloed afneemt om een diagnose te stellen. 

 

Ook al kunnen bepaalde behandelingen de symptomen verlichten of het comfort van het dier verbeteren, er is jammer genoeg geen enkele behandeling om leukose te genezen.

Opgelet! Een besmette kat blijft levenslang drager van het virus en is dus besmettelijk voor zijn soortgenoten!

Hoe de ziekte vermijden?

Vaccinatie blijft de beste preventie tegen leukose. Het is een van de verplichte vaccins in Vlaanderen en dient elke 3 jaar hernieuwd te worden. Bespreek het met uw dierenarts!

Chlamydia
Wat voor ziekte is het? Hoe kan uw kat het krijgen?

Chlamydia of chlamydiose is een oogaandoening bij katten die veroorzaakt wordt door de Chlamydophila felis-bacterie (ook Chlamydia psittaci). 

 

De ziekte is erg besmettelijk en wordt overgedragen door direct contact. Ze komt dan ook vaak voor op plaatsen waar katten samenleven, zoals in kennels of asielen.

Wat zijn de symptomen?

Zodra katten besmet zijn, vertonen ze een bindvliesontsteking (oogontsteking), oog- en neusafscheidingen en niesbuien.

 

Als chlamydia een zwangere kat treft, kan ze ook tot een miskraam leiden.

Hoe de ziekte behandelen?

De ziekte is niet fataal en kan met antibiotica behandeld worden. Hoewel de infectie in het algemeen na een zestigtal dagen verdwijnt, kan ze bij bepaalde katten lang blijven bestaan.

Hoe de ziekte vermijden?

Als uw kat regelmatig contact heeft met soortgenoten of een verblijf in een kattenhotel voor de boeg heeft, dan zal uw dierenarts u een vaccinatie tegen chlamydia aanraden.

Het is zeldzaam, maar het chlamydiavirus kan ook op de mens overgedragen worden en bij ons een goedaardige bindvliesontsteking veroorzaken.

Hondsdolheid
Wat voor ziekte is het?

Hondsdolheid is een altijd dodelijke ziekte die alle zoogdieren kan treffen, ook de mens. 

 

De ziekte wordt overgedragen via het speeksel van een besmet dier en veroorzaakt in het algemeen hersenbeschadiging met agressief gedrag van de kat tot gevolg. 

 

Omdat het rabiësvirus heel kwetsbaar is, overleeft het niet in de omgeving. Het risico om de ziekte op te lopen via een voorwerp dat met besmet speeksel in contact gekomen is, is dan ook klein.   

Wist u dat? Hondsdolheid is de enige ziekte waarvoor vaccinatie verplicht is wanneer u met uw kat reist. Bespreek dit op voorhand met uw dierenarts: bij de eerste vaccinatie tegen de ziekte moet de injectie ten minste 21 dagen vóór vertrek gebeuren. Raadpleeg ook de ambassade van het land van bestemming want sommige landen kennen erg lange en strenge procedures.

Wat zijn de symptomen?

De incubatieperiode van hondsdolheid bij katten varieert van 15 tot 30 dagen. Bij honden daarentegen kan dit jaren duren! 

 

Hondsdolheid kan verschillende vormen aannemen:

  • De zogenaamde ‘furieuze’ vorm, die zeldzaam is bij katten. Deze manifesteert zich met name door agressiviteit, een veranderd gedrag, een ander stemgeluid en een progressieve verlamming;
  • Paralytische hondsdolheid, die vaker bij katten voorkomt. Deze vorm is moeilijker te diagnosticeren en uit zich eerst en vooral door een verlamming van de kaakspieren, die zich vervolgens uitbreidt en in slechts enkele dagen tot het overlijden van het dier leidt.
Hoe de ziekte behandelen en vermijden?

Zodra de ziekte is vastgesteld, is er jammer genoeg geen enkele manier om ze te bestrijden en is ze altijd fataal. 

 

Vaccinatie is voorlopig dus nog steeds de beste manier om uw dier tegen hondsdolheid te beschermen. Vraag altijd advies aan uw dierenarts, vooral als u van plan bent om uw huisdier mee te nemen op reis.

BE-NON-200200007

Contacteer ons

Word lid van onze community! Afspraak op onze Facebookpagina voor alle mogelijke advies, tips en tricks voor de gezondheid en het welzijn van uw dieren!

Vragen, opmerkingen of suggesties?
Stuur ons een bericht via Facebook.